Διαθέτουμε δίκτυο ελαστικών σωληνώσεων σκυροδέτησης  Φ75mm  και  Φ100mm  για εξειδικευμένες σκυροδετήσεις  όλων  των  κατηγοριών  σκυροδέματος (επιπλέον του γαρμπιλοδέματος ).

                Το δίκτυο αυτό σε συνδυασμό με τα κατάλληλα μηχανήματα σκυροδέτησης (αντλίες σκυροδέματος διαφόρων τύπων) που διαθέτουμε προσφέρει στους πελάτες μας μοναδική ευελιξία στην εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης που δεν πραγματοποιούνται με τις γνωστές συμβατικές μεθόδους.

Παρέχουμε δυνατότητα πανελλαδικής κάλυψης.