Η Εταιρεία μας ιδρύθηκε στα τέλη του 1996 στην Λάρισα από τον Πολιτικό Μηχανικό Σερέτη Νικόλαο με κύριο αντικείμενο της:

A. Την παραγωγή & εμπορία έτοιμου Σκυροδέματος
Β. Την κατασκευή Δημόσιων & Ιδιωτικών Έργων.

Από το 2003 εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο
EN ISO 9001:2008, εξασφαλίζοντας τον καλύτερο δυνατό ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Εξάλλου με γνώμονα πάντα το σεβασμό στο περιβάλλον, από το 2006 λειτουργεί Σύστημα Ανακύκλωσης των υπολοίπων του σκυροδέματος σε ειδικές εγκαταστάσεις στο χώρο του εργοστασίου.

Από το 2017 η εταιρεία διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό (ελαστικούς σωλήνες διαφόρων διατομών) & έμπειρο προσωπικό για την ανταπόκριση σε εξειδικευμένες σκυροδετήσεις με την χρήση δικτύου. Η εξειδικευμένη αυτή υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία μας στο νομό Λάρισας αλλά & οπουδήποτε στην επικράτεια ζητηθεί.

Από το 2018 λειτουργεί στις εγκαταστάσεις μας γραμμή παραγωγής εξελιγμένων δομικών προϊόντων με την διακριτική ονομασία SERECON για την κατασκευή σταμπωτών και βιομηχανικών δαπέδων.